งานสงกรานต์ ประจำปี 2560

1491876349249 1491895139190 1491895180546 1491895274861 1491895360482 1491895362950 1491897319485 1491897388512 1491910075300 1491910080553 149191012643717884168_1346959288730781_7543646014761700771_n20170411_14345520170411_14354120170411_143635
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจำปี 2560 และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ณ บริเวณหอประชุมหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดชัยภูมิ