นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

16 มิ.ย. 59 - 2