นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. ครั้งที่ 10/2559

27-7-59