พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังรายงานความพร้อมของหอพัก สกสค. ก่อนเปิดให้บริการ

16 มิ.ย. 59