สกสค.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

1.1 ฉบับที่ 282 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 2  พฤศจิกายน 2560 นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการธิการคณะกรรมการ สกสค. นำผ้ากฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สกลนคร