กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

648 7 5 3 2 1

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ