ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ การปรับลดเวลาและวันทำงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563

ประกาศปรับลดเวลาวันทำงาน