ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสินธุเขต

S__19693679 S__19693679

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต  เลขสมาชิก 812278  สาเหตุการถึงแก่กรรม โรคมะเร็ง วันที่ถึงแก่กรรม 19 มีนาคม 2561 สังกัดโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยา อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ