ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเติมผล

S__19759234 S__19759235

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม  2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท นางคล้าย เติมผล  เลขสมาชิก 31119  สาเหตุการถึงแก่กรรม โรคสมองฝ่อวัยชรา วันที่ถึงแก่กรรม 20 มีนาคม 2561 สังกัดข้าราชการบำนาญเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ