ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมีโพนทอง

S__20520965

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาท นางเล่ห์  มีโพนทอง เลขสมาชิก 3812  สาเหตุการถึงแก่กรรม โรคสมองฝ่อวัยชรา วันที่ถึงแก่กรรม 7มีนาคม 2561  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ