ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวการุณ

93308

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท นายกุลฉัตร  การุณ  เลขสมาชิก 1092160 สาเหตุการถึงแก่กรรม โรคติดเชื้อ วันที่ถึงแก่กรรม 4  เมษายน  2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ