ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แสงพันธ์

176980  176980

เมื่อวันที่ 17  เมษายน  2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100, 000 บาท ให้กับนางลำเลียน  แสงพันธ์ คู่สมรส ร.ต.ท.นิพนธ์  แสงพันธ์ เลขสมาชิก ช.พ.ส. 432819 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4  เมษายน 2561