ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมืองดู่

S__21348365 S__21348366

เมื่อวันที่ 24  เมษายน  2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทนางสุนทรีย์  แสงหงษ์ เลขสมาชิก 149492 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ