ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวดวงโกสุม

182557 182555

เมื่อวันที่ 24  เมษายน  2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาท นางจำปา  ดวงดกสุม  เลขสมาชิก 197976 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ