ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จิวาลักษณ์

101900  101902

เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาทและช.พ.ส. จำนวน 100, 000 บาท ให้กับนางถาวร  จิวาลักษณ์ คู่สมรสของว่าที่ ร.ต.เดชานุภาพ จิวาลักษณ์ เลขสมาชิก ช.พ.ค.581248 ช.พ.ส. 293068 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561