ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทวีชาติ

102388 102389

เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม  2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100, 000 บาท ให้กับทายาทนางสายทอง  ทวีชาติ  เลขสมาชิก ช.พ.ส. 84501 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27  เมษายน 2561