ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วรรณทวี

104437

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100, 000 บาท ให้กับนางอุไรวรรณ  ทองละมุล ทายาทนางเชื่อม  วรรณทวี เลขสมาชิก ช.พ.ส. 3869 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27  เมษายน 2561