ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ตั้งพงษ์

S__21979157 S__21979158

เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200, 000 บาท ให้กับนางบุญเลี้ยง  ตั้งพงษ์ คู่สมรสนายสมดี  ตั้งพงษ์ เลขสมาชิก ช.พ.ค. 43572 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561