ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563

894034เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.40 น. นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมบริจาคเงินใน “งานวันรวมน้ำใจชาวชัยภูมิ” สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ณ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ