ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 290 ประจำเดือน มกราคม 2561

oYPXuT63I4_1516690752

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบทุนการศึกษา มูลนิธิ บุณยเกตุ 87 ทุน รวมเป็นเงิน 535,000 บาท โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐกิจศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาะิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561