คณะทำงานแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานบุคคล สนง.คณะกรรมการ สกสค.

13521713_1082997438423345_1352795960_n 13530815_1082997478423341_455837048_n IMG_6670 IMG_6691 IMG_6706 IMG_6713
นายธำรง  อมรโร  และคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานบุคคล สนง.คณะกรรมการ สกสค.   ดูการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อประกอบการพิจารณาจัดกรอบอัตรากำลังของพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ในวันที่  22  มิถุนายน  2559  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดชัยภูมิ