งานทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายหลวงพ่อสายทอง
เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้างรั้ว โรงรถ ป้อมยาม
และอื่นๆ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 552 หมู่ที่ 2 อ.เมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ
ยอดทำบุญเบื้องต้นอยู่ที่ 505,833 บาท และมีผู้ร่วมถวายภัตตราหาร และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ดังนี้
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตราหาร
1. ผอ.ไสว – ศน.สุกัญญา  ประทุมวงศ์
2. คุณชูวัฒนะ  ไชยมิ่ง  พร้อมครอบครัว
3. คุณกุหลาบ  ศรีสุข  พร้อมครอบครัว
4. คุณสุทิน  สวงโท
5. ร้านเหมียวดอกไม้สด
6. คุณสมาน  ลุนสำโรง
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหาร และน้ำดื่ม
1. คุณกานดา – อาจารย์ดุสิต  สูรย์ราช  พร้อมครอบครัว
2. คุณคะนึง  ศรีวชิรทานต์  พร้อมครอบครัว
3. คุณประภาศรี  พิทักษ์ชาติ  พร้อมครอบครัว
4. คุณเสน่ห์  ปัญญา  พร้อมครอบครัว
5. หมู่บ้านโชคทวี 1  โดยช่างหนุ่ม  (นายวรวุฒิ  จอดนอก)
6. ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี  และคณะวิจัยท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
7. คุณเอี่ยมละออ  ภาระจร  พร้อมครอบครัว
8. คุณตันหยง  พันธุ์ขวาน้อย  พร้อมครอบครัว
9. กลุ่มพัฒนาชีวิตครูเขต 2  อำเภอภูเขียว
10. คณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
11. ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด
12. คุณรุ่งอรุณ  ศักดา  พ้อมครอบครัว
13. คุณครูปัญญา – คุณครูกรรณิกา  สีจุ้ย
14. ร้านขวัญคอฟฟี่
15. คุณณัฐชา  อาสาสู้  พร้อมครอบครัว
16. ร้านสมศรีมินิมาร์ท
17.  คุณชัย – คุณศิรินาถ  หงษ์วิเศษ  พร้อมครอบครัว