งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

20170331_065537 20170331_071040 20170331_075102 20170331_084034 1490928883970 1490928925574
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ