งานวันครู ประจำปี 2560

P1017269IMG_3967P1017272P1017273P1017275P101727620170116_100744 IMG_3928P1017251IMG_3959IMG_3872 IMG_3821IMG_3974 IMG_3986
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมมอบเกียรติบัตรให้ครูโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู  ประจำปี 2559  จำนวน  4  รางวัล  และมอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ  ประจำปี 2559  จำนวน  1  ทุนๆละ 5,000  บาท  ในงานวันครู  ประจำปี 2560  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมืองฯ  จ.ชัยภูมิ  โดยนายวิทยา  มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี