งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

S__5095479 S__5095481 S__5095489 S__5095491 S__9707532 S__9707615 S__9707639 S__9707643113260 S__65519854 S__65519857
เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ
และหอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองฯ
จังหวัดชัยภูมิ