งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

169 10 1814 17 12 15 871365411321
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลถวาย
พระราชกุศลพิธีเดินเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียน
เมืองพญาแลวิทยา และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ