มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__77086735

เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2563 เวลา 15.25 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายชัยวัฒน์  แคภูเขียว เลขประจำตัว ช.พ.ค.617020 จำนวน 200,000 บาท สังกัด โรงเรียนบ้านกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 6  พฤศจิกายน 2563  ด้วยเหตุโรคไตวาย โดยมีนางอัจฉรา  แคภูเขียว ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.