นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รดน้ำดำหัวนายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการ สกสค.ชัยภูมิ

S__4276236 S__4276244 S__4276246 S__4276231

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยครอบครัว ได้รดน้ำดำหัวให้นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ด้วยความมีเมตตาจากท่านพ่อเมืองชัยภูมิ