นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตร

Untitled-1

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ(วัดป่าห้วยกุ่ม) อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ