นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการ สกสค.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2561

ประชุมจังหวัดชัยภูมิ 28-6-61