ประกาศการปรับลดเวลาและวันทำงาน ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

1