ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดให้มีการคัดเลือก กรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถาน ศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวน ทั้งสิ้น 33 โรงเรียน โดยนายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการคัดเลือก พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเสนอชื่อและลงคะแนนคัดเลือก กรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ

S__25108498 S__25108497 S__25108496 S__25108490 S__25108488 S__25108487 S__25108485 S__25108484