ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2559

13510622_1082996798423409_1440965189_n 13521197_1082996281756794_1540098472_n 13530459_1082996498423439_489923261_n 13535956_1082995908423498_503501549_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.  ครั้งที่  6/2559  ในวันที่  22  มิถุนายน  2559
ณ  ห้องประชุม  2  อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดชัยภูมิ