ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 03/2561

S__19693617 S__19693618S__19693622 S__19693621 S__19693625 S__19693624

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ