ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2561

S__21274627 S__21274628 S__21274629 S__21274630 S__21274632 S__21274633

เมื่อวันที่ 23  เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ