ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2559

14349184_1094207070626112_1277758347_n 14355905_1094207020626117_107706101_n 14365352_1094207213959431_1099080455_n 14371810_1094207217292764_2116297521_n 14384006_1094207043959448_1921315088_n14348944_1094206980626121_104499882_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2559
ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ