ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2559 และมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559

15592033_1302117893192586_1726021742_n 15644581_1301378699936024_2098215605_n 15644912_1302117946525914_349498292_n 15666365_1301378346602726_1799439333_n15645661_1301379393269288_1176611756_n 15645769_1301379286602632_1313935103_n
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 11/2559 จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2559 เวลา 9.30 น. และมอบทุน
มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559 จำนวน 3 ทุนๆละ 3,000 บาท ดังนี้
1. ด.ญ.พรรณแสงรุ้ง กิติจันวานิตย์ บุตรนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ 2. นายพีรดนย์ โพธิ์เพ็ชร
บุตรนายสยาม โพธิ์เพ็ชร 3. นางสาวหทัยกานต์ บันเทิงใจ บุตรนายยุทธนา บันเทิงใจ ณ ห้องประชุม 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ