ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2560

17198846_1321888244534262_1243391904_n 17198934_1321888121200941_1851927185_n 17199096_1321888567867563_2016385069_n 17238089_1321888357867584_1257632466_n 17238366_1321888517867568_127199116_n 17238530_1321888427867577_878172016_n
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2560
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ