ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 02/2561

IMG_6175 IMG_6177 IMG_6179 IMG_6181 IMG_6182 IMG_6183 IMG_6184 IMG_6185

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ