ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 13/2560

S__15417383 S__15417384 S__15417385 S__15417386 S__15417387 S__15417388 S__15417390 S__15417391 S__15417397 S__15417398 S__15417399

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 13/2560 . ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ