ประชุมสัมมนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

IMG_9928IMG_3336 IMG_3377 IMG_3508IMG_3635IMG_3479IMG_3573IMG_3473IMG_9971IMG_3665
IMG_00051IMG_3736IMG_3750IMG_3738
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรตาม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่องจิตสาธารณะ  เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร และร่วมงานเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี