พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ หลังใหม่

24 23 22 21 20 15 16 17 18 19 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2 3 41

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ นำพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ทำพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ หลังใหม่ เลขที่  552 หมู่  2 ถนนชีลอง – โนนกอก  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี