พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)

6 2 1543
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)
ณ พระตำหนักเขียว บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ