พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3468 7 2 15
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดไพรีพินาศ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ