พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50) วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1 2 4 3 5 6

สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50) วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ วัดไพรีพินาศ
อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ