คณะเจ้าหน้าที่ สกสค.รดน้ำขอพรผู้อำนวยการ สกสค.ชัยภูมิ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

S__15999257 S__20684819 S__20684822 S__20684827 S__20684830 S__20684835 S__20684848 S__20684849 S__20684851

วันที่ 11  เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรดน้ำดำหัว และขอพรนายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561