มองเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

13989524_1070906879622798_1458172720_n 14011824_1070907022956117_901792352_n 14054832_1070907016289451_439071855_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพนางจูมจี ชนะพาล สมาชิก ชพค.
จำนวน 200,000 บาท ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559