มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

S__20520969 S__20520972 S__20520976

เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  นายสานิตย์  พลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560  จำนวน  3  ทุน  ทุนละ  4,000 บาท