มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

13390833_1073986782657744_151797142_n 13413837_1073986695991086_1649764994_n 13414092_1073986789324410_947559614_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ  นางสว่าน  กั๊กสูงเนิน  สมาชิก ช.พ.ส.
จำนวน  100,000  บาท  ในวันที่  10  มิถุนายน  2559