มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

13551125_1039715866075233_635479808_n 13551173_1039715826075237_1781693165_n 13565506_1085348108188278_834576657_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ  นายสุพงษ์  พงษ์โสภา  สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน  200,000  บาท  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559